Odstąpienie od umowy i reklamacja

Szanowny Kliencie sklepu helyo.pl Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentowi oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271) przysługuje Ci w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przesyłki prawo do zwrotu (bez podania przyczyny) towaru zakupionego w sklepie helyo.pl


WAŻNE: Zwrotowi podlega wyłącznie towary gotowe, nie oznaczane indywidyalnymi napisami bądź grafiką, nieużywane, niezabrudzone, nieuszkodzone.


Zwracane produkty prosimy przesłać wraz z formularzem Rezygnacji oraz dowodem zakupu (paragon lub faktura VAT) otrzymanym wraz z zakupionym towarem na adres:
Mirab Mirosław Abramowicz 02-847 Warszawa ul.Klubowa 26.
Uwaga! Nie przyjmujemy przesyłek ze zwrotami towarów wysłanych za pobraniem !
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Formularz REZYGNACJI Z ZAKUPU (odstąpienie od umowy kupna)


Miejscowość……………………………….. Data……………………..


Imię……………………………………………………... Nazwisko……………………………………………


Adres:……………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………

tel. kontaktowy……………………….......................... Oświadczam, że zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentowi oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez

produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271) odstępuję od umowy zakupu produktu: …………………………………………………..……………………………………………… (nazwa produktu) zakupionego w sklepie helyo.pl  który otrzymałem(am)……………………………………….. (data otrzymania przesyłki)

Oświadczam, że zwracana produkt nie był używany, nie ma śladów zabrudzenia.  Do przesyłki zwrotnej dołączyłem dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT otrzymaną wraz zakupionym produktem) Równowartość ceny zwróconych produktów proszę przekazać na konto :


NUMER KONTA BANKOWEGO:

.................................................................................................................


Nazwa banku……………………………………………………….…………………………………………Imię i nazwisko właściciela konta bankowego……………………………………………………………

Adres właściciela konta bankowego…………………………………………………………………………


……………………………………………………………………


(Podpis kupującego widniejący na dokumencie zakupu)

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wzór reklamacji dotyczącej wymiany towaru


Miejscowość............................ data .........................


Do
Mirab Mirosław Abramowicz ul.klubowa 26 02-847 Warszawa


Nabywca: ................................................................................................................


Reklamacja


Niniejszym, zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu …...........… towar jest niezgodny z umową.


Niezgodność polega na …………………....................................................................................................................................

Niezgodność została stwierdzona w dniu ……………………….. Z uwagi na powyższe żądam, na podstawie art. 8 ust. 1 w zw. z art. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych
warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową poprzez wymianę towaru na nowy.


W załączeniu składam kopię  dowodu zakupu.